ماتم سرخ

اربعين حسيني!

تكرار جنبش آزاديخواهي و آزادمنشي، بعد از پايان قيام خونين و مردانگي‌هاي رادمردان تاريخ انساني در ظهر و بعد از ظهر روز عاشوراست، قيامي كه توسط فرزند پاك رسول خدا(ص) امام حسين(ع) و ياران باوفايش در زمان حكومت جهل و استبداد امويان رخداد ولي شعاع هدايت و ايثارگري‌هاي آن امام و يارانش به درازاي وجود و تاريخ حال و آينده بشري گسترده شد، و آن هم بخاطر هدف والاي او بود؛ كه خود و هستي‌اش را براي اصلاح امت جدش حتي يزيد، به ديار فداكاري فرستاد: انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدي...، و اين رسالت و ديوان را اسراء كربلا از نينوا تا به شام و از شام تا به مدينه تكميل نمود و امضايش كرده به جامعة بشري بعنوان قانون انسان آزاده تحويل داد.

برنامه كه با خون بنوشته سروردين      در راه شام و كوفه اجرا نموده زينب

ديباچه قيامي سالار كربلا را               تكميل نمود آنگاه امضا نوده زينب

DSC01721.jpg

/ 1 نظر / 22 بازدید
رهگذر

آري واقعاً چنين است