فعالیت‌های علمی و نظری قربانعلی هادی

فعالیت‌های علمی و نظری

الف‌) تألیف کتاب بعنوان «نقد مبانی هرمنوتیکی نظریه قرائت‌های مختلف از دین» که با هماهنگی بخش پژوهش جامعة المصطفی(ص) العالمیه، چاپ شده است.

ب‌ـ تنظیمِ طرح و آماده‌سازی مطالب کتاب: امنیت ملی افغانستان؛

ج) کتاب: پژوهشی در وحدت اسلامی؛ آماده چاپ.

د) کتاب: نقش مکتب عاشورا در وحدت مسلمانان؛ آماده چاپ.

هـ) تدوین مقالاتی فلسفی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و... با عناوین ذیل:

1.      وحدت از دیدگاه قرآن و سنت؛رتبه دوم «نفر اول» همایش کشوری شکوه تقریب گرگان 1388؛

2.      ملی‌گرایی از دیدگاه اسلام و رابطة آن با وحدت ملی؛ حائز رتبه اول در همایش (فقه و انسجام اسلامی) اسفند 1386.

3.      اتاق فکر      طرح جامع علمی‌ـ پژوهشی

4.      سیره شناسی تطبیقی امام علی(ع)؛ در ماهنامه قلم منتشره از دانشگاه مفید چاپ شد؛

5.      چیستی تفسیر از دیدگاه امام خمینی(ره)؛ رتبه ششم در همایش سراسری «اندیشه های تفسیری امام خمینی(ره)»1385.

6.      مشروعیت حکومت دینی؛ حائز رتبه در همایش حکومت دینی.

7.      احزاب سیاسی مدرن؛ چاپ شده در فصلنامه تخصصی قلم 1388.

8.      خاتمیت و امامت؛ در همایش سال پیامبر اعظم مرکز جهانی امتیاز آورد؛

9.      مروری بر تاریخ فیلسوفان مسلمان؛

10.   نگاهی به پیدایش و دگردیسی هرمنوتیک؛ در سایت اینترنتی باشگاه اندیشه در سال 1385 به نشر رسید؛

11.   چیستی دین؛

12.   دموکراسی و اسلام؛ در فصلنامه گفتمان نو 1388 در کابل، و ماهنامه قلم منتشره از دانشگاه مفید چاپ شد؛

13.   طرح توسعة پایدار ولایت دایکندی،در سایت دایکندی انتشار یافت؛

14.   نگاهی به اعتبار امر قضاوت شده؛ در فصلنامه تخصصی فقه و اصول ش5، 1378 چاپ شد؛

15.   تأثیر قراردادکار در روابط کارگر و کارفرما؛

16.   شروط ضمن عقد نکاح؛

17.   سقیفة بنی ساعده پی‌آمدها و آثار؛

18.   نگرشی تطبیقی به تقریب مذاهب و ناسیونالیسم؛ در فصلنامه تخصصی اندیشة تقریب شماره 15، 1387چاپ شد؛

19.   زیرساخت‌های اقتصاد افغانستان؛ در سایت‌های گشایش، دایکندی و وبلاگ دانشجویان دایکندی و... نشر شده است؛

20.   مبانی ناسیونالیستی امپریالیزم؛

21.   مزایا و موانع الحاقایران به سازمان تجارت جهانیW.T.O؛

22.   نگاهی به سیستم قضایی افغانستان و ایران؛

23.   اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی؛ در فصلنامه روزگار و سایت جوانان دایکندی www.daikundi.com به چاب رسید.

24.   جایگاه وحدت و انسجام در قرآن و سنّت؛ رتبه چهارم را در همایش وحدت مشهد بدست آورد که در مجله زمزم معارف، فصلنامه تخصصی علوم اسلامی سفیر مشهد منتشر شد؛

25.   ارتباط حقوق بین الملل خصوصی و عمومی در مسأله صلاحیت؛ که در فصلنامه قلم ش 37 و 38 به چاپ رسید؛

26.   نقش عاشورا در وحدت میان مسلمانان؛ ارائه شده در جشنواره شیخ طوسی (ره) بخش ویژه 1388، حائز رتبه اول شد.

27.   صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری؛

28.   نگاهی به آیندة سازمانهای بین‌المللی؛

29.   مهمترین تهدیدها علیه ایران؛

30.   زیرساخت‌های حقوق جزا در اسلام؛

31.   مبارزه با تروریزم یا استمرار فرهنگ امپراتوران؛

32.   رانت دولتی با تأکید بر نفت؛

33.   نگاهی به ماهیت حقوق اداری؛

34.   قلبِ قلب آسیا ضعیف می‌تپد؛ (گزارش تحلیلی، سیاسی و اجتماعی از دایکندی).

/ 0 نظر / 35 بازدید