برداشت از عاشورا

آقاي كرزي در ميان صدها نفر از سوگواران مراسم عاشورا در كابلمردم كشورش را به صلح و دوستي با هم ديگر تشويق كرد و گفت كه مسلمانان امروز همبايد در راه مبارزه با چالش هايي كه سر راه شان قرار دارد از روش نواده پيامبراسلام پيروي كنند.

رييس جمهوري افغانستان كه در يكي از حسينيه هاي شهر كابل حضوريافته بود در سخناني تاكيد كرد كه "شهامت و ايثارگري" امام حسين بايد براي سايرمسلمانان الگو باشد و افزود كه حوادث عاشورا به ما ياد مي دهد چگونه در برابر ظلم واستبداد مقاومت كنيم.

آقاي كرزي در سخنان خود تلاش كرد به مردمكشورش بفهماند كه امروز هم مي توان از درسهاي كه حوادث عاشورا بر جا گذاشته،استفاده كرد.

او گفت با توجه به فداكاري نواده پيامبر اسلام، افغانستان امروزبه دشمنان خود فرصت مي دهد تا از جنگ دست كشيده و در فضاي صلح آميز زندگي كنند.

آقاي كرزي افزود: "در حالي كه براي عزت خود مي جنگيم، برايدشمني كه در پي نابودي ما و در حال ريختن خون ما است، راه مذاكره و مصالحه را بازمي كنيم."

حامد كرزي، رييس جمهوري افغانستان، بار ديگر افراديرا كه دشمنان اين كشور مي ناميد، به گفتگو و ترك نبرد با دولت افغانستان فراخواند.

رييس جمهوري افغانستان در اين زمينه به افراد مشخصي اشاره نكردولي واضح بود كه هدف او گروه هاي مسلح مخالف دولت افغانستان است.
آقاي كرزي در گذشته نيز بارها ازسخنراني در ميان اجتماعات مردم براي رساندن پيام آشتي و صلح به بقاياي گروه طالبانو افراد وفادار به اين گروه استفاده كرده است.

/ 4 نظر / 21 بازدید
آسماني

يك حقيقت است

مسيح ارزگانی

حضرت هادی جان دایکندیوال را سلام ! حالت چطوره پسرخوب ؟ ازاینکه مرا نمی بینی برایت خیلی خوش می گذرد ؟ بسیارخوش بحالم شد که کلبه ات را یافتم . قبل ازاین سایت دایکندی را یافته بودم که باز یک بغل خوش بحالم شده بود . درباره آن سایت حرف های بود که دروبلاگ دایکندی آنلاین حضرت غرجستانی نوشته ام . ارجع . وبلاگت عالی است . پیشنهاد می کنم لینگ به لینگ شویم ؛ یعنی هردو وبلاگ مرا در پیوند هایت اضافه کن و من هم همین کار خواهم کرد . همان کاری که با شیخ غرجستانی کردم . سایت دایکندی راهم به پیوندهای وبلاگم افزوده ام . امید است شماهم مقابله به مثل کنید . آدرس وبلاگ دوم من درهمین اولی موجود است . الهی سبز و آسمانی با شی . الهی بر طول و عرض جغرافیای علمی ، معنوی و اخلاقی ات افزوده گردد !

مسيح ارزگانی

حضرت هادی جان بازهم سلام ! شما وغرجستانی بجای پنج وشش وبلاگ که معمولاً هم خواننده ندارد ، بهتر است سایت دایکندی را فعال وبه روز کنید و نوشته های تا ن را کلاً در آنجا جمع کنید . وبلاگ من که شمارنده دارد ، روزی تنها بیست نفر بیننده دارد ، اما یک نوشته ام که درسایت آرمان گذاشته شد تعداد بازدیدکنندگانش به دو هزارویکصد رسید . امکانات وبازدیدکنندگان سایت با وبلاگ قابل مقایسه نیست .

حجاب اسلامي

حجاب اسلامی با مطلبی درمورد روزجهانی زن و زنان مسلمان بروز است. حضور سبز شما ونظرتان ارزشمندتان رونق افزای وبلاگ حجاب اسلامی خواهد بود.