فساد در امور اداری حجاج

دیروز چهارشنبه 5/8/1390 مجلس نمایندگان وزیر ارشاد، حج و اوقاف را به دلیل مشکلات در روند انتقال حجاج به عربستان سعودی به جلسه عمومی این جرگه فراخواند.

نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از کارکردهای این وزارت می گویند تا هنوز بیشتر زائرین حج به عربستان سعودی انتقال داده نشده اند.

آنان همچنان موجودیت فساد اداری را در روند انتقال زائرین حج بیت الله شریف از بزگترین چالشهای این وزارت عنوان می کنند.

شمار دیگری نمایندگان نبود برنامه های مشخص برای گرفتن محل نزدیک به مراسم حج را درعربستان سعودی از عواملی میخوانند که درسال جاری حجاج هموطن با ان روبروهستند.

اما وزیر حج و اوقاف با رد ادعاهای اعضای مجلس از تلاش حلقات بیرونی برای بدنام ساختن وزارت اش خبر داد. وی می گوید، وزارت حج و اوقاف موفق شده تا از 4 زون کشور از جمله 30 هزار زائر 26 هزار و 741 تن تن را عازم عربستان سعودی نماید.

وی همچنین اطمینان داد که این وزارت با فساد اداری مبارزه جدی می نماید. آقای نیازی در راه مبارزه با فساد اداری همکاری نمایندگان مردم را خواست و تأکید کرد که با این پدیده باید به صورت همه جانبه مبارزه صورت گیرد.

با این حال اعضای مجلس می گویند، روند انتقال زائران به گونه ای شفاف و با درنظر داشت سهمیه هر ولایت درنظر گرفته نشده است.

چگونگی مبارزه با فساد اداری و کوتاهی در کار به دادگاه کشانیدن فساد پیشگان از سوی دولت همواره انتقادهای شهروندان و جامعه جهانی را به بار آورده است.

این در حالی است که مقامات مبارزه با فساد اداری اخیراً اعلام کرده اند که لیست افرادی که آلوده به فساد اند و شامل وزیران، والیها وبرخی مقامات دیگر میشوند را تهیه و به رییس جمهور کرزی نیز نشان داده شده است و بزودی این افراد محاکمه خواهند شد.

این مسؤلین، مشکلات موجود در ادارات را ناشی از بحران سه دهه جنگ در کشور عنوان نموده می گویند، مشکلات عمده ای که با آن رو بروهستیم عدم سیستم موثر اداری ، نبود ساختار جدید درسیستم اداری کشور ووجود تشکیلات کهنه اداری می باشد.

گفتنی است که فساد اداری در کشور همچنان یک مشکل جدی به شمار می رود که نه تنها افغانستانی ها از آن به تنگ آمده و ناراضی اند، بلکه مؤسسات بین المللی و کشور های کمک کننده نیز از آن شکایت دارند.

در هر صورت امیدواریم با متهمین به فساد در هر جایگاه و مقامی که هستند؛ برخورد قاطع و جدی صورت گیرد در غیر آن هیچ گاه شاهد ریشه کنی این معضل نخواهیم بود.

/ 0 نظر / 36 بازدید