رتبه‌ها و امتیازات علمی و هنری نویسنده وبلاگ

1‌‌‌ـ رتبه (الف) پژوهش در جامعة المصطفی العالمیه؛

2ـ رتبه ممتاز پژوهش و لوح تقدیر، مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول؛

3ـ رتبه‌های اول، دوم، سوم، چهارم و ششم مقاله همراه لوح تقدیر و تندیس؛

4 ـ نفر اول و رتبه دوم مقاله با لوح تقدیر؛

5ـ رتبه‌ اول وبسایت، کمک هزینه سفر حج عمره همراه تندیس و لوح تقدیر جشنواره فرهنگی‌ـ‌تبلیغی طوبی؛

6ـ رتبه اول وبلاگ، کمک هزینه حج عمره همراه تندیس و لوح تقدیر جشنواره فرهنگی‌ـ‌تبلیغی طوبی؛

7ـ رتبه دوم وبسایت و لوح تقدیر و بسته نرم افزار؛

8 ـ رتبه‌های اول و دوم خوشنویسی و لوح تقدیر؛

9‌ـ سه تا دیپلم افتخار؛

‌10ـ دوازده لوح تقدیر دیگر در موضوعات گوناگون.

11- رتبه اول مقاله، همراه تندیس و لوح تقدیر جشنواره شیخ طوسی 1388، در بخش ویژه.

/ 0 نظر / 14 بازدید