سخن با دوستان

دوستان بزرگوار حقير نوشته‌هاي كه ارايه مي‌دهم مواد و عناصر گفتمان است، لذا بزگوران شما به راحتي مي‌توانيد در گفتمان شركت نموده، نقدها، نكته‌ها و نظرات تان را ارايه فرماييد.

در ضمن مقالات، و ديگر آثار بنده را ازين آدرس http://hadidaikondi.blogfa.com مطالعه فرماييد، و مقاله بنده را كه به عنوان: نگاهی به پيدايش و دگرديسي هرمنوتيك در باشگاه انديشه www.bashgah.net در چند قسمت منتشر مي‌شود، مطالعه فرموده و اظهار نظر فرماييد.

/ 0 نظر / 19 بازدید