هنر، اكسيري است pic1l.jpg.xs.jpg

كه هر روحي را مي‌نوازد، و هر دلي را مي‌ستاند، و هر وجودي

كه با هنر آميخته باشد، معطر مي‌گردد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
غرجستانی

سلام! موفق باشی دوست خوب و گلم. همچنان گل می کاری . یاحق.