آينة كرامت

سروده‌هاي عشق،حكايت‌هاي‌عدل

در گسترة زمان، پاينده در دلها

آيه‌هاي اشك سوره‌هاي خون

از صفحات نطقش،جاري‌درزبانها

زمزمه‌هاي درد، گدازه‌هاي سرد

درسايه‌سار شب،جاري‌دررخسارها

سردار شجاع حق، بهر وصال حق

افتاده با گونه،چون شاخ شمشادها

فرياد پرطنينش، نالة آتشينش

هيهات ذالك الظن،يارب يا الها

مظهر جمال حق،ممر وصال حق

نور كمال مرد، احساس انسان‌ها

آينة كرامت، شهسوار فتوت

مشهود در نماز،مشهوردرميدانها

قربانعلي هادي(صهبا سهيل)

/ 0 نظر / 17 بازدید